THE 2-MINUTE RULE FOR ประโยชน์ของการเข้าร่วม

The 2-Minute Rule for ประโยชน์ของการเข้าร่วม

The 2-Minute Rule for ประโยชน์ของการเข้าร่วม

Blog Article

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ เครื่องหมายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้าอันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้

ป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนเสริม สัญญาณไฟข้างหน้า

ผู้นำจะหาหนทางจัดการกับภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นได้อย่างไร เชิญรับชม

ป้ายกิโลเมตรย่อย (บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน (พร้อมชื่อท่าอากาศยานปลายทาง)

ดูแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการเปิดใช้งานที่ง่ายดายและรวดเร็ว ตั้งแต่บทแนะนำการใช้งานที่เป็นประโยชน์ ไปจนถึงคำแนะนำในการเริ่มใช้งานโดยละเอียดและชุดเครื่องมือ

ป้ายแนะนำ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการทางหลวงนั้น ๆ ด้วย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางตามความหมายของป้ายนั้น ๆ เช่น แนะนำทิศทางของการเดินทางล่วงหน้า จุดหมายปลายทาง บอกสถานที่ บอกระยะทาง ตำแหน่งคนเดินข้ามทาง ข้อมูลสำคัญและทางเดินรถประจำทาง เป็นต้น

ค้นพบฟีเจอร์ที่คุ้นเคยที่จะช่วยแชร์ข้อมูล ทำให้พนักงานมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรม และเชื่อมต่อผู้คนถึงกันจากทุกที่

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

ป้ายเตือนเสริมใช้ติดตั้งควบคู่ใต้ป้ายเตือนปกติชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุม โดยทั่วไปป้ายเตือนเสริมจะมีขนาดเล็กกว่าป้ายเตือนปกติ ในกรณีที่จำเป็น ขนาดของป้ายอาจกว้างขึ้นได้ แต่ต้องไม่กว้างกว่าป้ายเตือนปกติที่ติดคู่กัน ป้ายเตือนเสริมนี้อาจหมดความจำเป็น more info เมื่อผู้ใช้ทางส่วนมากเข้าใจความหมายป้ายเตือนปกติแล้ว ป้ายเตือนเสริมไม่จำเป็นต้องติดตั้งเสมอไป เมื่อมีความจำเป็นต้องติดตั้งให้พิจารณาติดตั้งเฉพาะกับป้ายเตือนปกติที่แสดงไว้ในคู่มือมาตรฐานป้ายจราจรเท่านั้น

ป้ายห้ามจอดรถหรือป้ายห้ามหยุดรถ เป็นรูปแผ่นกลม พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลางสีแดง

หลักการเลือกมหาวิทยาลัยและทีมกีฬาให้เหมาะสม

สภาพผิวทางไม่ปกติในลักษณะต่าง ๆ (เตือนสภาพผิวทาง)[แก้]

ป้ายโครงการถนนไร้ฝุ่น (กรมทางหลวงชนบท)

Report this page